Adres: Koggeweg 7 - 1652 PC Zuidermeer - Noord -Holland Nederland - tel: +31229563134 - E-Mail: braccoitaliano@bracco-italiano-kennel.nl

.kennel di Ala D'Oro Bracco Italiano
.Jaap Muller & Tina Steffens
 

 

Ala D'Oro visit Nevada USA October 2009

BICA Gathering 2009 organized by.: Ralph & Barrie Minnitte's ( Minnitte's Kennel)

Terwijl iedereen zich in de ochtend vermaakt in en rond de velden is Barrie druk in de weer rond het kampvuur. Samen met haar dochter Dea bereiden zij alvast de lunch voor. Maar ook Gus de Griekse vriend van Ralph is al druk in de weer met het diner. Ralph zijn zuster en zwager hadden voor deze speciale gelegenheid twee schapen geschonken. Gus bereid de twee schapen op de "Griekse BBQ". Tijdens ons bezoek smaakt iedere maaltijd geweldig. Wij moeten hiervoor de Minnitte's familie bedanken!
While everyone was entertained in and around the fields in the morning, Barrie our host was busy preparing lunch together with her daughter Dea. Gus the Greek friend of Ralph was also busy cooking; but he already started preparing the dinner. Ralph's sister and brother-in-law gave away two sheep for this special occasion. Gus prepared the two sheep on a Greek BBQ. During our visit every meal tasted great. We have to thank the Minnitte family for that!

's Middags hadden wij een klein aandeel in de organisatie. Jaap had beloofd een praatje te houden over de rasstandaard van de Bracco Italiano. Natuurlijk hadden we een voorbeeld nodig en wij mochten van Ralph zijn "Sadie" hiervoor "misbruiken". De boodschap van het praatje; de perfecte Bracco Italiano bestaat niet, een "kennel blinde" fokker is slecht voor het ras en een Bracco Italiano is een draver. Ik denk (graag) dat het praatje voor iedereen interessant genoeg was.
In the afternoon we had some responsibility for a small part of the gathering. Jaap was asked to have a chat about the conformation by explaining the breed standard of the Bracco Italiano. Of course he needed a dog for an example and Ralph gave us permission to "abuse" his Marcellina for this. We (like to) think that it all went well and people found it interesting. The important message of the chat was; the perfect Bracco Italiano does not exist, be aware of "kennel blind" breeders, they will destroy more than they understand and a Bracco Italiano is first of all a trotter.

Na Jaap's praatje was er een ledenvergadering georganiseerd door de BICA, in de tuin van de Ranch. In de schaduw was het heerlijk relaxen, meeluisteren naar de plannen die gemaakt worden en luisteren naar de verslagen van plannen die al ten uitvoer zijn gebracht. Erica zorgde voor de vrolijke noot, we hebben erg gelachen. De BICA is op zoek naar de ideale weg die zij met hun leden kunnen bewandelen om het ras op alle fronten op peil te houden. Wij denken dat dit met deze enthousiaste groep mensen wel gaat lukken.
After Jaap's talk there was the BICA meeting organized in the garden of the Ranch. Sitting in the shadows was so relaxing, we listened to the board members who presented their plans for the future and were updated about the plans that were already worked out. In this serious meeting it was Erica that made sure there was also a laugh. The BICA is looking for an ideal road to follow, in order to maintain this breed on all fronts. We think that with this group of enthusiastic people they will certainly manage this.

V.l.n.r.: John, Dick (de voorzitter van de BICA) en Ralph.
F.l.t.r.: John, Dick (the president of the BICA) en Ralph.

En dan na vergadering, tijd voor de trekking van de loterij en de "geheime veiling" werd bekend gemaakt.
Op de foto beneden zien we Becky (bruine bloese, nu nog even niet aan het lachen), zij heeft zoveel geluk met de lotnummers dat zij aan het einde van de trekking een derde auto ;-) nodig heeft om al haar kado's mee naar huis te kunnen nemen.
And then after the meeting, time for the lottery draw and the "secret auction". In the picture below we see Becky (brown shirt, not realy laughing at this moment, because she is caunting the tickets), she had a lot of luck with the lottery numbers, so much so that at the end of the draw she needed a third car to take all of her gifts home ;-)

Bedankt nogmaals Izabela en Piotr dat jullie deze foto's hebben gemaakt. Ik was te druk oa. met het controleren van de nummers op de lootjes en met eten (LOL).
Thanks again Izabela and Piotr for these pictures. I was too busy checking our lottery tickets and eating (LOL).

Nadat alle prijzen verloot waren konden we aan het diner. Heerlijk, heerlijk, opnieuw heerlijk. Op de foto zien jullie dat Jaap een prachtige verjaardag taart aangeboden krijgt en dat hij heel blij is. Iedereen was zo lief, we waren helemaal ontroerd. We hebben een hoop plezier gehad om het feit dat Jaap gezien zijn leeftijd in de States ook recht had gehad op zijn eerste colonoscopie....... Tja, je wordt tenslotte maar een keer in je leven 50 jaar.
After all the prizes were raffled, dinner started. Lovely, lovely and again lovely. In the picture you see that Jaap is sitting behind a beautiful birthday cake that was offered to him and that he is very happy. Everyone was so nice, we were quite moved. We had a lot of fun about the fact that Jaap is now at the age (in the States) he be entitled to have his first colonoscopy. Well….you will only be 50 years old once in your life!

Zo te zien legt Jaap uit aan Mary Ann en Becky hoe je zo mooi blijft op je 50ste.
It looks like Jaap is explaining to Mary Ann and Becky how to stay so pretty when you are 50.

Na het eten werden we uitgenodigd een lezing te volgen over de geschiedenis en de werkstandaard van de Bracco Italiano. Flavio Fusetti die speciaal voor deze gathering vanuit Italie naar Amerika was gekomen verzorgde deze lezing. Hij had zelfs prachtige films die via een beamer op het tentdoek te zien waren.
Na de lezing werd er door vele tot in de late uurtjes gepraat, gelachen en gedronken.
After dinner we were invited to follow a lecture on the history and the working standard of the Bracco Italiano. Flavio Fusetti came from Italy specifically to America for this gathering as he had promised to do this reading. He had the opportunity to show us all perfect bracco italiano films as illustration by using a beamer in the tent. And after his lecture it was time for many hours of talking, laughing and drinking.

© Di Ala D'Oro - Muller & Steffens