.kennel di Ala D'Oro Bracco Italiano
.Jaap Muller & Tina Steffens
 

Veldwerk trainen met onze jonge honden.
In Nederland!

Op verzoek komt er ieder kwartaal een klein verslag over de voortgang van de trainingen van onze twee jonge mannen in het veld.
Aan Silvestro en Mariotto de beurt zich te bekwamen in het machtige spel dat veldwerk heet. Natuurlijk zijn wij ook nog steeds aan de slag met Miuccia Prada en Castellano, Miuccia Prada is net terug uit Polen en samen met Castellano zullen zij als het goed is ook nog dit jaar in ItaliŽ achter de vogels aan.
Voor onze twee mooie benjamin's is ItaliŽ nog iets ver weg. In Nederland is er plek en natuurlijk wild genoeg om een jonge staande hond te prepareren voor veldwerk. Zelfs het vinden van geschikte plaatsen met wilde Patrijs en Fazant wordt na een poosje gemakkelijk. Eenmaal geschikte plekken gevonden worden deze gekoesterd en zelfs geheim gehouden voor collegae beoefenaars van deze hobby. Men moet zich realiseren dat het trainen voor veldwerk een zeer solitair gebeuren is.
Wij zijn een paar maanden geleden begonnen met trainen van onze jongste honden. De aftrap was in Denemarken, daar konden we trainen met volwassen gekweekte Fazanten.

Met de beginnende voorjager Arjan waren vooraf de basis principes van het veldwerk doorgenomen, nu kan hij zelf aan de slag. Om leuke resultaten te boeken in de toekomst moet zeker drie keer in de week getraind worden.
Ook een voorjager moet ervaring op doen in het veld. Zo af en toe komen we bij elkaar, dan moet er samen worden getraind, voornamelijk om te zien of er geen fouten zijn aangeleerd. Hoewel wij zo veel mogelijk proberen om onze honden met natuurlijk wild te trainen kan het soms niet anders dan dat wij gebruik maken van kwartels. Hieraan zijn wel regels gebonden, het zijn tenslotte levende wezens die met respect behandeld dienen te worden. Op de foto's laten veel belovende voorjager Arjan en zijn Bracco Mariotto zien dat er al heel steady kan worden voorgestaan op de kwartel, dat ze deze samen gecontroleerd in de lucht kunnen laten gaan zodat Mariotto kan worden aangeleerd te zitten bij het opgaan van de kwartel.

De kwartel gaat hierna weer in de mand, gewoon weer mee naar huis. Weet dat het gebruik van deze kwartels slechts een hulpmiddel is om de hond steady te maken of om een beginnende hond aan het lopen te krijgen. Tijdens veldwerk training hoeft in principe geen kwartel te sterven. Het aanleren van het achtervolgen van de kwartel en oppakken van de kwartel hoort niet bij onze veldwerk trainingen. Trainen met onze kwartel gebeurd dus altijd met de hond aan de lange lijn. Zo voorkomen wij dat onze jonge talenten verkeerde dingen leren.

Bij natuurlijk wild zoals de Patrijs en Fazant, hoeven we niet bang te zijn dat de honden ze vangen en /of doden. Deze dieren laten zich namelijk niet zo dichtbij vastzetten en ook kan deze vogel, mocht de hond de vogel laten zien zonder begeleiding, goed vliegen. Trainen met natuurlijk wild, daar zijn ook regels aan gebonden. Zo is het NOT DONE om gedurende de maanden mei, juni, juli en soms ook begin augustus deze vogels te verstoren in het veld. De vogels broeden, of hebben jongen die nog niet (voldoende) kunnen vliegen. Op de foto's hieronder is Silvestro te zien. Ook hij loopt al een aardig parkoers. Op de warme plekken tekent hij indrukwekkend. De Fazanten haan is echter al een poosje geleden gevlogen. Maar ook hij wordt beloond, de kwartel komt ook voor hem nog een keertje uit de mand. De training kan hierdoor positief worden afgesloten.