Adres: Koggeweg 7 - 1652 PC Zuidermeer - Noord -Holland Nederland - tel: +31229563134 - E-Mail: braccoitaliano@bracco-italiano-kennel.nl

.kennel di Ala D'Oro Bracco Italiano
.Jaap Muller & Tina Steffens
 

 

Socialiseren van puppy's

Het socialiseren van puppen gedurende de periode dat ze bij een fokker zitten is erg belangrijk. Wij besteden erg veel tijd en aandacht aan onze puppen en starten vroeg met het opvoeden en zindelijk maken. Het resultaat van onze aanpak is zeer positief voor zowel de puppen als de nieuwe eigenaren.

Waarom socialiseren:
In de natuur neemt de leider van een roedel vanaf de vierde week de opvoeding van de moederhond over. Als fokker moeten wij deze rol op ons nemen en de pups laten wennen aan veel vreemde mensen, dieren, vreemde dingen en geluiden.
De hond doorloopt een aantal fase in zijn leven en vanaf de inprentingfase (4-7 weken) is het belangrijk de pup op te voeden en zo veel als mogelijk kennis te laten maken met zijn omgeving (tuin, bus, trein, geluid, vreemde voorwerpen etc). Vanaf dit moment tot aan de groei naar volwassenheid is een periode waarin de hond makkelijk en snel nieuwe dingen leert.

Onze kennel doet zijn uiterste best onze puppen zo goed mogelijk te socialiseren. Wij hebben de puppen dan ook in huis, er komen geregeld mensen over de vloer en als de puppen 6 weken zijn geweest gaan zij mee in de auto voor hun eerste gezamelijke ritje etc.

Verder starten wij zo snel mogelijk met zindelijkheidtrainingen (dit lukt meestal redelijk vanaf week 4-5). Gedurende de periode dat de puppen bij ons in huis zijn krijgen zij alle aandacht die puppen nodig hebben en het resultaat na acht weken maakt dat de tijd die wij hierin hebben gestoken voor ons zeer de moeite waard is.

Iedere leeftijd weer een andere fase

Neonatale/ vegatatieve periode (0 tot 3 weken): De pup is blind en doof en kan alleen drinken, slapen en piepen . Het reuk vermogen is al prima. De moeder is veel bij de puppen en beschermd ze tegen alles. Moeder reageert op geluiden die puppen maken. Na of tijdens het voeden zorgt ze dat de puppen plassen en poepen door de puppen te likken op de buik en genitalien streek.

Overgangs periode (3 tot 4 weken): In de derde week na de geboorte gaan de ogen en oren open. De pup gaat lopen en het nest verkennen, de pup gaat "mondstoten" bij de moeder, waardoor deze eten opbraakt. In de natuur zullen pups rond de 18e dag het nest proberen te verlaten. Een andere volwassen hond zal zich nu op de pups "storten", de pups zullen zich gillend op de rug laten vallen en proberen zo snel mogelijk naar het nest terug te gaan. De pups hebben nu geleerd: Absolute Gehoorzaamheid aan alles wat in rang hoger is. Onderwerping aan een in rang hogere roedelgenoot en het nest is veilig.

Inprenting fase (4 tot 7 weken): De pup is volledig ontwikkeld. In deze korte periode moet de pup zoveel mogelijk (positieve) contacten hebben met mensen, dieren en dingen. Groeit een pup op in een geÔsoleerd omgeving b.v. in een schuur dan groeit deze pup op tot een contactarme hond, die altijd, de rest van zijn leven bang zal zijn voor mensen en dieren. Dit gedrag is niet meer te corrigeren. Deze contactarme honden zullen uit angst snel bijten en worden vaak angstbijters genoemd.Precies op de 7e week zal een Ala D'Oro pup de puppy test afleggen, hier wordt gekeken, hoe sociaal de pup is en of het pupje jachtaanleg heeft.

Socialisatie en periode van emotionele instabiliteit (8 tot 12 weken): De pup kan nu mee naar zijn nieuwe huis. Wen de pup opnieuw geleidelijk aan auto's, bussen, treinen, winkelcentra etc. Tot nu toe mocht de pup doen en laten wat hij wilde, maar daar komt nu verandering in. In de natuur en ook wanneer bij onze huishond, de opvoeding aan de ouderdieren overgelaten zou worden, begint de vader of bij diens afwezigheid de moeder op een zeer autoritaire manier als opvoeder op te treden.
Wanneer de hond een plaats in de mensenmaatschappij gaat innemen, dan moet hij in deze periode leren om de mens als opvoeder en autoriteit te aanvaarden.

Ook in spelletjes met de baas moet hem duidelijk worden, dat hij nooit kan winnen. In deze periode moet men er ook voor zorgen dat de hond in contact komt met andere honden en er mee speelt (zoveel mogelijk soorten). Anders wordt het een mensenhond die moeite heeft in de omgang met andere honden. Tijdens de wandeling geeft dat dan problemen door angstig of agressief gedrag.

In huis kunnen we de hond leren beter zindelijk te zijn. Door hem telkens na het eten , slapen, spelen naar een plek te brengen waar hij zijn behoefte mag doen, zal hij het al snel leren (op een paar ongelukjes na) om het niet bij u in huis te doen. Ook moet hij leren welke dingen hij te respecteren heeft zoals tafelpoten, tapijt, rondslingerend speelgoed, andere kleine huisdieren B.v. konijn, cavia, enz. Hij moet natuurlijk wel een paar voorwerpen hebben waar hij wel aan mag komen: b.v. een bot of ander hondenspeeltjes.
Tussen de 8 en 10 weken oud beleeft de pup een periode van emotionele instabiliteit, waarin gemakkelijk angstindrukken worden gevormd. Er kunnen heftige reacties optreden op veranderingen in de vertrouwde omgeving. Het is daarom van groot belang, dat de hond in deze periode van emotionele instabiliteit zoveel mogelijk onaangename ervaringen bespaard worden.

Juveniele fase (13 weken tot 9 maanden) hierin zitten:
- de rangordefase (13 tot 16 weken)
- de roedelfase (16 tot 24 weken)
- de tweede angstperiode: (16-20 weken)
In de natuur wordt deze periode voornamelijk gekenmerkt door het bevestigen van de rangorde tussen de pups onderling. Eerst wordt die nog hoofdzakelijk bepaald door lichamelijke kracht, maar die primitieve vorm van rangordebepaling maakt al gauw plaats voor erkenning van zelfverzekerdheid en persoonlijkheid. Vooral in de verhouding tot de vader komt dit sterk naar voren. Dit is de meest geschikte periode om een begin te maken met een paar eenvoudige oefeningen, zoals het gaan zitten op bevel en het apporteren van b.v. een bal. Apporteer spelletjes tijdens de periode van het wisselen van de tanden is af te raden, de hond kan de pijn aan de bek associŽren met het apporteermateriaal. Via deze oefeningen wordt de rangorde bevestigd en daardoor een grotere volgzaamheid verkregen. De oefeningen doet u niet meerdere keren per dag maar herhalen dit de volgende dagen. Na een aantal dagen begrijpt de pup dan vanzelf wat u bedoeld. Andere bevelen brengt u hem op een soortgelijke wijze bij, we leren hem slechts iets dmv veel prijzen. Er wordt nooit gestraft als de pup niet doet wat we graag willen.

Roedelfase: (16 tot 24 weken):
Het is zeer gewenst, dat de gehoorzaamheidsoefeningen wat uitgebreid gaan worden en dat er werkelijk serieus geoefend wordt. Dat betekent beslist niet dat er nu geschreeuw en gesnauwd moet worden! Nee, als men vriendelijk, maar beslist onderwijst en veel beloont, bereikt men veel meer. Nu is het moment om met gehoorzaamheidstrainingen te starten, veelal komt u eerst in een pup klasje, waarna u een G&G cursus kan aanvangen.
Tweede angstperiode: (16-20 weken): Rond de leeftijd van 4 a 5 maanden beleeft de hond een tweede angstperiode. Zelfs als de hond goed gesocialiseerd is en geen angst heeft voor mensen, kunnen heftige reacties optreden op veranderingen in de vertrouwde omgeving. Het is daarom van groot belang, dat de hond in deze periode van emotionele instabiliteit zoveel mogelijk onaangename ervaringen bespaard worden. Lichamelijke straffen zijn nog meer uit den boze dan anders aangezien de mogelijkheden van de hond tot het verwerken van spanningen en de nawerking ervan groot zal zijn.

Groei naar volwassenheid (9 maand tot 2 jaar - rasafhankelijk):
Deze fase brengt eigenlijk weinig nieuws, ondanks dat deze fase ook wel de puberteitsfase wordt genoemd. De ervaringen die in de vorige fase zijn doorgemaakt kunnen worden uitgediept. Heb vooral geduld met uw hond, hoeveel geduld heeft uw pup tenslotte niet met u. Onze ervaring met de Bracco leert ons dat de honden lichamelijk en geestelijk pas volwassen zijn tussen de 16e maand en de 24e maand. Bent u in het bezit van een bracco reu dan kan hij lichamelijk nog tot 28 maanden uitzwaren.

Ouderdoms periode ( 8 / 13 jaar - rasafhankelijk):
Een hondenleeftijd mag vegeleken worden met een mensenleeftijd X 7. (vb. uw hond is 10 jaar oud - vergelijk dit met een mensenleeftijd dan kun je zeggen 10 X 7 = de hond is 70 jaar oud). U zult uw activiteiten dus moeten aanpassen. Verder is het belangrijk de eetgewoonte van een oudere hond aan te assen. Veelal zal de oudere hond minder actief zijn en in gewicht toenemen, door minder of aangepast te voeren kan worden voorkomen dat de hond te dik wordt.

 

 

© Di Ala D'Oro - Muller & Steffens