.kennel di Ala D'Oro Bracco Italiano
.Jaap Muller & Tina Steffens
 

 

Ala D'Oro Keurmeesterdag
7 mei 2005

Translation will follow! In the mean time enjoy the pictures.

Aanleiding:
Bij het aannemen van de nieuwe BIC reglementen op de ledenvergadering in januari 2005, ging voor ons een langbestaande grote wens in vervulling, het werd mogelijk om een Italiaanse rasspecialist uit te kunnen nodigen om op onze Ala D'Oro familiedag en de aanwezige honden officiŽle te laten aankeuren. Met dit gegeven hebben wij in de week hierna contact gezocht met de voorzitter van de SABI en hem gevraagd om tijdens hun ledenvergadering te vragen welke Italiaanse raskeurmeesters zij zouden willen afvaardigen om op onze Ala d'Oro familiedag de aankeuringen te verzorgen en tevens of zij deze keurmeesters dan ook geschikt achtte om als sprekers te dienen op een door onze kennel georganiseerde Bracco Italiano keurmeesterdag.
De SABI besloot in een ledenvergadering in februari 2005 dat zij Dr. Evangelisti en Dr. Grecchi hiervoor geschikt achte en beschikbaar zouden zijn voor onze plannen en zo konden wij hierna dus aan de slag met het organiseren van deze beide dagen.

Organiseren:
Nadat wij de namen via de SABI hadden doorgekregen van onze Italiaanse gasten werd het zaak om de in de Bracco Italiano geÔnteresseerde Nederlandse keurmeesters op de hoogte te stellen van onze ideeŽn zodat wij er zeker van zouden zijn dat er animo was voor zo'n dag. Na een tweetal avonden bellen hadden wij zulke positieve geluiden gehoord dat wij besloten dat de Bracco Italiano Keurmeesterdag een feit zou zijn. De data werden gepland de uitnodigingen verstuurd en tijdens ons bezoek aan de Raduno in Volta Mantovana, maart 2005, hebben wij onze definitieve plannen kunnen voorleggen aan Dr. Evangelisti, Dr. Grecchi en onze vriend Flavio Fusetti. De reis en het verblijf van onze gasten kon hierna worden geregeld.

Onze Italiaanse gasten:
De Italiaanse raskeurmeester, Dr. Allesandro Evangelisti (op foto te zien met Dolce di Ala D'Oro) zou op de keurmeester dag met behulp van een tiental speciaal voor deze gelegenheid aanwezige Bracchi, de geÔnteresseerde aanwezigen trachten duidelijk te maken welke rasspecifieke kenmerken belangrijk zijn voor ons ras en ze voorzien van specifieke rasinformatie. Dr. Allesandro Evangelisti is bestuurslid van de Italiaanse Bracco Italiano Club, de SABI. Hij is bevoegd om naast de Bracco Italiano ook de Spinone Italiano, de Engelse pointer, de Setters (alle), de Weimarse Staande Hond en de Duitse Staander (korthaar) op exterieur te keuren. Hiernaast is hij veldwerkkeurmeester voor (alle) continentale rassen.

De Italiaanse raskeumeester Dr. Grecchi (op foto met microfoon in de hand), zou samen met Dr. Evangeliste op onze familiedag de aanwezige honden aankeuren. Dr. Grecchi is al menig jaar voorzitter van de Italiaanse Bracco Italiano Club, de SABI en Braccofiel in hart en nieren. Hij is bevoegd om de Bracco Italiano op exterieur te keuren. Hiernaast is hij veldwerkkeurmeester. Dr. Grecchi zet zich al menige jaren in om het ras de Bracco Italiano te promoten als jachthond. Heeft zijn gehele leven al Bracchi is vijfenzeventig jaar oud en reeds 40 jaar keurmeester.

De heer Fusetti is algemeen bestuurslid van de SABI (op foto naast Dr. Gecchi) , hij is al menig jaar verantwoordelijk voor het verschijnen van het SABI jaarboek. De heer Fusetti is in de afgelopen jaren een goede persoonlijke vriend geworden en op de vraag of hij op onze twee dagen aanwezig zou willen zijn om ons en zijn landgenoten te ondersteunen werd direct bijzonder positief geantwoord. Hij besloot om samen met zijn familie de reis per camper naar Nederland te ondernemen. De heer Fusetti zou op de keurmeesterdag aanwezig zijn om zijn landgenoten bij te staan, op onze familiedag heeft hij gefungeerd als schrijver.

De Bracco Italiano Keurmeesterdag:

Om 12.00 werden de keurmeesters en honden eigenaren verwacht op het mooie terrein van de heer en mevrouw van Beetz. Het weer viel jammer genoeg niet te plannen want de regen kwam met bakken de hemel uit toen de eerste gasten zich aanmelden. Aangezien wij erop hadden gehoopt om deze dag grotendeels buiten te kunnen houden moesten er een aantal aanpassingen worden gedaan. Maar met wat improviseren was er uiteindelijk geen belemmering om deze dag toch aan te vangen. Onder het genot van een eenvoudige lunch werd deze dag door Jaap als geopend verklaard.

Dr.Evangelisti deed zijn best de aanwezige keurmeesters te wijzen op alle rasspecifieke punten bij de Bracco Italiano. Er werd gebruik gemaakt van de plus en min punten van de aanwezige honden om de rasstandaard te verduidelijken. Punt voor punt werd de rasstandaard doorgenomen door de heren uit ItaliŽ en er werden tussendoor vragen gesteld. Dit alles in een zeer gemoedelijke en aangename sfeer. De geplande pauze werd pas gehouden nadat de gehele standaard aan bod was gekomen. De koffie met de heerlijke vlaaien, die de keurmeesters uit het zuiden van Nederland hadden meegenomen gingen er dus gemakkelijk in.Ondertussen was het weer iets verbeterd waardoor het tijd werd om de aanwezige honden buiten op een lijn te zetten zodat er ook nu weer gesproken kon worden over de plus en min punten. Ondanks het feit dat het gras erg nat was konden de handlers hun honden redelijk goed in beweging krijgen om zodoende ook het gangwerk te kunnen laten zien aan de nog steeds zeer geÔnteresseerde keurmeesters. Nadat ook dit achter de rug was werden wij door de Italiaanse keurmeesters verzocht de honden een voor een vrij te laten lopen op het grasveld. Hierna werd iedereen weer verzocht naar binnen te gaan. De keurmeesters kregen de gelegenheid hun laatste vragen te stellen en op verzoek van enkele keurmeesters werden de verschillen tussen een Bracco en Spinone behandeld.

Het was een interessante dag geweest die iets later als gepland werd afgesloten met een hapje en drankje.

Jaap en ik hopen dat deze dag een positieve bijdrage zal zijn voor ons ras en waren bijzonder blij met de oprecht zeer geÔnteresseerde Nederlandse keurmeesters plus dat wij vinden dat de Italiaanse keurmeesters ongelofelijk hun best gedaan hun kennis over te brengen op de aanwezigen.

Wij zullen daarom met veel plezier terugkijken op deze geweldige dag.

De foto's die volgen spreken voor zich!

& &

&&

 

&&&&&