Adres: Koggeweg 7 - 1652 PC Zuidermeer - Noord -Holland Nederland - tel: +31229563134 - E-Mail: braccoitaliano@bracco-italiano-kennel.nl

.kennel di Ala D'Oro Bracco Italiano
.Jaap Muller & Tina Steffens
PUPPY NIEUWS - PUPPY NEWS


GEBOREN / BORN : 4 AUGUSTUS 2021
WEEK 1

Meer informatie over onze kennel? / More information about our kennel?
bel /
call: 0031 229 563134 or e-mail to braccoitaliano@bracco-italiano-kennel.nl


Klik op de
Click here! button om de puppy pagina's te bezoeken
Click on
Click here!
button to visit the puppy pages

Click here!
info
ouders
parends

ACTIVE


Click here!
PUP
week

1

ACTIVE


Click here!
PUP
week
2
ACTIVE


Click here!
PUP
week
3
ACTIVE


Click here!
PUP
week
4
ACTIVE


Click here!
PUP
week
5
ACTIVE


Click here!
PUP
week
6
ACTIVE


Click here!
PUP
week
7
ACTIVE


Click here!
PUP
week
8
ACTIVE

Click here!

Vandaag drie dagen oud, allemaal lekker aan het drinken en Edda is ook in goede conditie. Ze groeien van dag 1. Puppen kregen vandaag leuke cadeaus van Michel en Debby, zie de foto! Aanvraag voor de stambomen van de puppen is geaccepteerd door de Nederlandse Kennel Club. Nu dus alleen nog maar genieten geblazen. Schrik niet, hier en daar nog puppen poten met zwarte vlekken van de permanent marker te zien op de foto's . Dit was een nieuw idee om ze zo te kunnen onderscheiden als ze gewogen worden. Jammer genoeg bleef de kleur maar enkele minuten op de voeten dus nu weer terug naar de oude vertrouwde rode nagellak op de poten

Three days old today, all drinking well and Edda is also in good condition. They have grown from day one. The puppies received nice gifts from Michel and Debby today, see the picture! Application for the pedigrees of the puppies has been accepted by the Dutch Kennel Club. So now we can just enjoy. Don't be alarmed, here and there puppies' legs with black spots from the permanent marker can be seen in the photos. This was a new idea to be able to distinguish them when they are weighed. Unfortunately the black color only stayed on the feet for a few minutes so now back to the old trusted red nail polish on the legs

We beginnen met een geboortebericht! Want gister was het dan eindelijk zo ver, we mochten de puppen van Edda X Amore verwelkomen! Haar enorme buik deed iedereen al vermoeden dat dit zo maar een groot nest zou worden. En inderdaad, tien dikke puppen liggen in de nestkist vanmorgen. Edda maakt het goed, ze is een toegewijde moeder. Hier vreugde en ook vooral opluchting dat Edda en haar 10 puppen het goed maken. Er zijn negen reuen en een teef geboren.

We start with a birth announcement! Because yesterday it was finally time we could welcome the puppies of Edda X Amore! Her huge belly made everyone suspect that this would just be a big nest. And indeed, ten fat puppies are in the nest box this morning. Edda is doing well, she is a devoted mother. Here only joy and especially relief that Edda and her 10 puppies are doing well.

 

 

 

 

 

 

Di Ala D'Oro - Muller & Steffens